Ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao hiện có các Thứ trưởng gồm: Nguyễn Minh Vũ, Hà Kim Ngọc, Lê Thị Thu Hằng, Đỗ Hùng Việt, Nguyễn Minh Hằng, Phạm Thanh Bình.

Ông Phạm Thanh Bình. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ông Phạm Thanh Bình sinh năm 1975, quê quán Hà Nội. Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung, Đại học Hà Nội, Thạc sỹ Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Ông công tác tại Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao từ những năm 1997. Từ tháng 9/1999 - 2/2003, ông là Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Từ tháng 4/2006 - 9/2009 , ông là Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc).

Tháng 12/2009, ông Phạm Thanh Bình được bổ nhiệm làm Trợ lý Vụ trưởng Vụ Đông Bắc, Bộ Ngoại giao. Sau đó đến tháng 7/2014 ông làm Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao.

Ông làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 – 10/2017. Tháng 1/2018, ông làm Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Năm 2021, ông về nước được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng rồi Quyền Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao. Tháng 12/2021, ông Phạm Thanh Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao.

Theo Trần Thường (VietNamNet)

Tags: Xã Hội

Đăng nhận xét

Tin liên quan